Back to news
20 Feb, 2023

Prieskum medzi zamestnancami: Ako spoločenská situácia mení pracovné návyky

BoehringerIngelheim

Jednou z najzásadnejších zmien, ktorú priniesla pandémia, je nový spôsob práce. Hromadný presun z firemných kancelárií k práci z domu privítali zamestnanci rôzne – niektorí si pochvaľovali efektívnejšie využívanie času, iní mali problém oddeliť prácu od súkromia a väčšine chýbal osobný kontakt s kolegami. Práve to považovali zamestnávatelia za hlavnú prekážku efektivity práce a budovania firemnej kultúry a preto lákajú zamestnancov späť do kancelárií. Hoci sa pracovný rytmus pozvoľna vrátil do starých koľají, v čiastočnom home office chcú zamestnanci pokračovať aj naďalej. Výsledky prieskumu agentúry MN Force realizovaného pre spoločnosť J&T Real Estate (JTRE) ukázali, že takmer 50 % opýtaných preferuje tzv. hybridný model práce, teda časť pracovného času na pracovisku a časť doma.

Preferencie Slovákov týkajúce sa pracovného prostredia zisťovala prieskumná agentúra v štvrtom kvartáli 2022 online formou. Na prieskume sa zúčastnilo 500 respondentov z Bratislavského kraja, ktorí boli v produktívnom veku a pracujú najmä v administratíve, obchode a službách, verejnej a štátnej správe a vo finančnom sektore a ekonomike.

Zamestnancom chýbalo vybavenie a kolegovia

Po dlhých mesiacoch strávených doma väčšina zamestnancov uvítala aspoň čiastočný návrat do pracovného prostredia, kde podľa prieskumu oceňujú lepšie pracovné a technické vybavenie. Okrem toho s výrokom „Chýba mi osobný kontakt s kolegami“ súhlasilo až 59 percent opýtaných. Vzhľadom na menej možností stretávať sa počas pandémie s priateľmi či rodinou, boli práve kolegovia jediní, ktorí medzi sebou udržiavali kontakt s okolitým svetom. Preto je zrejmé, že hlavným dôvodom pri návrate do kancelárií bola socializácia s kolegami a lepšie podmienky pre prácu.

Naopak, pri práci z domu ocenili respondenti možnosť efektívnejšie spravovať svoj čas, pričom s výrokom „Pri práci z domu si viem lepšie zadeliť čas a venovať sa rodine“ súhlasilo až 79 percent opýtaných. Na druhej strane uznali, že na home office boli rozptyľovaní starostlivosťou o domácnosť a 42 percent opýtaných malo problém oddeliť pracovný čas od súkromného.

Počas dvoch rokov pandémie sa teda zmenili požiadavky nájomníkov na nové priestory a to najmä s ohľadom na väčšiu flexibilitu kancelárií či hygienické normy. Situáciu na kancelárskom trhu približuje  Róbert Tenczer, riaditeľ oddelenia komerčných nehnuteľností v JTRE, ktorá je najväčším správcom administratívnych priestorov v Bratislave s viac ako 400-tisíc štvorcovými metrami prenajímateľnej plochy: „Časť nájomcov, najmä zahraničných spoločností, mala na korporátnej úrovni pokyn ušetriť na veľkosti prenajímaného priestoru, ale vzhľadom na to, že nájomné tvorí len okolo 10 percent firemných nákladov, nešlo o významný trend a väčšina korporácií z tejto požiadavky nakoniec upustila. Naopak, cítiť návrat k dlhodobým trendom riadenia založeným na spolupráci v tímoch a návrate zamestnancov do kancelárií. Pandémia pomohla urýchliť nasadenie niektorých inovácií a trendov a väčšej  implementácii hybridného modelu práce z domu a z kancelárie.“

Na pracovisku oceňujú klimatizáciu a parkovanie

Napriek spomínaným výhodám práce z kancelárie či „nového“ hybridného modelu riešia zamestnávatelia ako prilákať zamestnancov naspäť do firemných sídiel. V prieskume sa agentúra zamerala aj na dôležité nástroje, ktorými môže spoločnosť motivovať zamestnancov vrátiť sa do pracovného prostredia. Ako tri najdôležitejšie faktory motivácie tráviť viac času v kancelárii boli blízkosť MHD, klimatizácia v budove a možnosť parkovania v blízkosti pracoviska. Zároveň až 77 percent opýtaných súhlasilo s výrokom „Je mi príjemné, keď je v kancelárii a celej budove veľa zelene“ a napokon zeleň v okolí pracoviska ocenilo dokonca 78 percent respondentov prieskumu.

„Vzhľadom na rozsah a kvalitu našich kancelárskych projektov či lokality, v ktorých sa nachádzajú, môžem povedať, že disponujeme projektami pre každého klienta a samotný prieskum nám to iba potvrdil. Staviame plnohodnotné moderné mestské štvrte, v ktorých sa dá kvalitne žiť, pracovať a realizovať. Nábrežná štvrť Eurovea City pri Dunaji prináša dizajnové kancelárie Pribinova 34 a Pribinova 40 v súlade s ESG princípmi, v River Parku ponúkame flexibilné butikové kancelárie s výbornou dostupnosťou podobne ako vo Westend biznis zóne situovanej na jednom z najväčších dopravných uzlov Patrónke s viac ako dvadsiatimi spojmi z každej časti Bratislavy. Zároveň ponúka vynikajúce možnosti parkovania na viac ako 2000 parkovacích miestach, ktoré sú pre klientov v cene nájmu, bohatú občiansku vybavenosť vrátane vlastného office food courtu, materskú školu, poštu, potraviny či drogériu a to všetko v blízkosti zelenej lokality Železnej studničky,“ hovorí Róbert Tenczer.

Ešte jeden údaj v prieskume upútal, keďže až 63 percent opýtaných považuje za mimoriadne dôležitý  atraktívny interiérový dizajn kancelárií či spoločných priestorov a oceňujú aj privátny priestor  v podobe obľúbených „silent rooms“. „Veľmi sa nám osvedčil koncept zdieľaných kancelárií De.signed by v Toweri 115, preto s ním pokračujeme aj v River Parku a Pribinovej 34 v Eurovea City. Ponúka štýlové a funkčné kancelárie od renomovaných architektonických ateliérov v zelených budovách so špičkovými službami a to je trend, ktorý chceme uplatniť v našich komerčných projektoch,“ dopĺňa Róbert Tenczer.