Back to news
08 Dec, 2022

Peter Píš: Som presvedčený, že potreba kancelárií nevymizne

Peter Píš - JTRE Commercial Director

“Aby bol človek produktívny, vedel sa rozvíjať a byť súčasťou kultúry danej spoločnosti, potrebuje chodiť fyzicky do kancelárie,” hovorí Peter Píš, ktorý sa od decembra stáva novým obchodným riaditeľom a členom predstavenstva developerskej spoločnosti JTRE. Na túto pozíciu prichádza s dlhoročnými skúsenosťami, ale tiež s jasnou víziou ako naplniť potreby klientov v odvetví nie len komerčných nehnuteľností a zanechať v nich pozitívnu emóciu.

Čo je dnes pre klientov pri výbere kancelárií dôležité? Ako ich preferencie zmenila pandémia a ako zmenila prechod na hybridnú prácu?

Pri kanceláriách treba riešiť fundamentálnu otázku a tou je, na čo kancelária slúži. Slúži zamestnancom a zamestnanci napĺňajú strategické ciele spoločnosti. Kancelária je svojím spôsobom nástrojom na naplnenie týchto cieľov. Keďže v nich ľudia trávia veľa času a všetko je vzájomne prepojené, nutnosť kancelárií tu bude vždy, akurát ich využitie bude iné. Home-office považujem za nutnú alternatívu v pandemickej situácii, avšak nemyslím si, že tento smer bude fungovať dlhodobo. Aby bol človek produktívny, vedel sa rozvíjať a byť súčasťou kultúry danej spoločnosti, potrebuje chodiť fyzicky do kancelárie.

V dnešnej dobe hľadajú ľudia často flexibilitu, či už v dĺžke prenájmu, alebo v dispozičnom riešení. Viete sa prispôsobiť aj týmto požiadavkám?

Už od roku 2016 evidujeme takzvané obývačkové trendy, to znamená veľmi pekne vytvorený front office, kde majú zamestnanci možnosť stretávať sa. Je dôležité aby fungovali interakcie medzi tímami, pretože tu dochádza k zdieľaniu informácií. Prirodzene sa tak zvyšuje produktivita a napĺňajú sa firemné ciele. Pred pandémiou išlo hlavne o pracovnú silu a výkon, dnes sa toto vnímanie posunulo. Budovy a kancelárie dizajnujeme tak, že sa zameriavame na to, čo klient bude v budúcnosti potrebovať. Do toho vstupujú rôzne požiadavky, ktoré sa snažíme naplniť. Predtým to boli efektívne, teraz skôr kolaboračné a flexibilné priestory.

JTRE stavia kancelárie v zmiešaných štvrtiach. V čom predstavujú pridanú hodnotu pre klienta?

Vždy ide o lokalitu. Každú našu administratívnu budovu sa snažíme definovať podľa potrieb klienta a postaviť ju v lokalite, ktorú klient preferuje. Zmiešaná štvrť má pre nás obrovský význam, miešame tu funkcie bývania, práce, obchodu aj voľného času. Všetky vedia “spolunažívať” a vytvárajú silné zázemie pre zabezpečenie služieb. V zmiešaných štvrtiach “to žije” aj podvečer a nestávajú sa z nich prázdne kancelárske štvrte.

Nakoľko je pre firmy a ich zamestnancov dôležitá lokalita a čo pre nich znamená?

Pri nehnuteľnostiach treba zohľadniť tri dôležité faktory: lokalitu, lokalitu a lokalitu. V súčasnosti je veľký záujem firiem dostať zamestnancov do práce, vyhľadávajú preto lokality, ktoré majú kompletne vybudované služby. Ak sa  pozerám na náš komplex River Park, v ktorom sa momentálne nachádzame, máme tu zázemie rôznych služieb. Snažili sme sa ich udržiavať aj počas pandémie, aby sa neznížil komfort našich klientov. Dobrá lokalita znamená pre každého klienta niečo iné. Jedným z našich projektov je Westend na Patrónke, v lokalite, ktorú sme začali rozvíjať ako poslednú. Nachádza sa však na druhom najdôležitejšom dopravnom uzle a ľudia z externého prostredia sa sem vedia pohodlne dopraviť.

V rámci developerskej činnosti máte viacero projektov, ktoré sa stali dominantami Bratislavy. Je pre firmy dôležité aj to, aby bolo ich sídlo niečím výnimočné?

Dôležitý aspekt je nielen ako budova vyzerá a v akej lokalite sa nachádza, ale aj aké služby poskytuje. Ide nielen o prevádzky, ale tiež služby, ktoré ako prenajímatelia ponúkame. Musíme spĺňať profesionálne kritériá, aby sme vedeli naplniť požiadavky tých najnáročnejších klientov. Dnes do popredia prichádza tiež environmentálne a sociálne riadenie firiem, znižovanie uhlíkovej stopy a energetická náročnosť budov. Toto je smer, ktorým sa chceme vydať a vyhovieť budúcim potrebám klienta. Keďže máme najnižšie nájmy v rámci V4, biznisovo nedáva logiku investovať do špičkových technologických riešení. Vyhľadávame však zlatú strednú cestu tak, aby budovy spĺňali medzinárodné štandardy.

JTRE stojí za platformou bratislavaoffices.sk. Prečo by si klienti mali vybrať kanceláriu práve tu?

Ku každému projektu sme vytvorili webovú stránku, ktorá po ukončení projektu bola málo navštevovaná. Preto sme vytvorili jednu, ktorá by prepojila celé naše komerčné úsilie. Klient tu dnes nájde všetky informácie o našom portfóliu. Snažíme sa pomôcť klientom, ukázať im naše realizácie a inšpirovať ich. Sme ich dlhodobý poradca a nekončí sa to len pri prenájme, nájomcovia s nami rastú. Služby, ktoré im ponúkame, sú veľmi komplexné, nesnažíme sa s nimi len podpísať zmluvu, chceme, aby mali s nami pozitívnu skúsenosť. Veľkým benefitom je tiež, že máme vlastnú správcovskú spoločnosť. To vnímame ako ďalšiu pridanú hodnotu, pretože nemusíme využívať ľudí z externého prostredia.

Kde vidíte budúcnosť kancelárskych priestorov? Myslíte, že sa vráti väčšina ľudí do kancelárií, alebo budú pokračovať v hybridnej práci?

Tým, že je človek nástrojom na plnenie firemných cieľov, ale aj spoločenským tvorom, som presvedčený, že potreba kancelárií nevymizne. Dôjde k redizajnu budov a priestorov, pretože budú musieť spĺňať náročné technické potreby a regulácie. Ako prenajímatelia sa tomu budeme musieť spoločne s nájomcami prispôsobiť. Hybridná práca tu bola vždy, dnes toto slovo však rezonuje viac a určite tu s nami ostane. Avšak som presvedčený, že zamestnanci sa postupne budú vracať naspäť, ľudia potrebujú byť spolu aby pracovali efektívnejšie.

Od decembra sa stanete obchodným riaditeľom JTRE – jedného z najväčších developerov na trhu s vyše dvadsaťpäťročným pôsobením. Aké možnosti vám táto pozícia prinesie?

Oddelenie prenájmov komerčných nehnuteľností vediem v tejto spoločnosti už jedenásť rokov spolu s posudzovaním nových projektov. Taktiež som pomáhal zakladať oddelenie property manažmentu a k rezidenčnému oddeleniu som mal vždy blízko. Po takmer dvadsiatich rokoch skúseností, ktoré mám v tejto oblasti, si úprimne nemyslím, že ma niečo výrazne prekvapí, ale samozrejme, je to výzva. Vždy sa snažíme tvoriť produkt pre našich koncových klientov najlepšie ako vieme, sledujeme konkurenciu a vďaka aktivitám na zahraničných trhoch máme prehľad, čo sa tam deje. Tieto skúsenosti sa snažíme prinášať aj na lokálny trh. Vďaka tomu si tieto výzvy tvoríme sami.

Doteraz ste pracovali najmä s trhom komerčných nehnuteľností, avšak pribudne aj rezidenčný segment. Ako ste pripravený na túto výzvu, keďže sa trh s bytmi ochladzuje?

Najlepšie. V komerčnom prostredí sme si prešli pandémiou, teraz zažívame zmeny spojené s energetickou krízou, robíme analýzy a plány ako sa k tomu postavíme. Vnímam to tak, že sme svedkami turbulentných časov, ktoré mnohé zmenili ale nie nevyhnutne to znamená, že sa trh zasekne. Sme v situácii, keď hospodárstvo stagnuje, sme svedkami rastúcej inflácie a úrokových sadzieb, čo prirodzene spôsobilo mierne ochladenie aktivity na realitnom trhu avšak špecificky pre ten ktorý segment. Treba však poznamenať, že cieľom podnikania je tvorba statkov, na ktorú potrebujeme nástroje a ľudí tak, aby sme opäť plnili strategické ciele spoločnosti.  Potreba bývania tu bude neustále. Akurát si musíme zvyknúť, že za hypotéky zaplatíme tri až štyri percentá. Nepredpokladám však, že sa trh zastaví ako v roku  2008.