Back to news
19 Dec, 2022

Dobrá lokalita je jedným z kľúčov, ako získať kvalitných zamestnancov

CEO of SIEMENS Slovakia - Vladimír Slezák

Kancelárske priestory a trendy v pracovnom prostredí v posledných rokoch prešli výraznými zmenami. Čím viac majú spoločnosti zamestnancov, tým viac musia priestory či pracovný režim prispôsobovať novým požiadavkám a kritériám, aby im vyšli v ústrety. Jednou z nich je určite aj SIEMENS Slovensko, ktorá už deväť rokov sídli vo Westend biznis zóne na bratislavskej Patrónke. Jej generálny riaditeľ Vladimír Slezák v rozhovore odpovedá, ako pristupujú k práci z domu a prečo je podľa neho lokalita kľúčová pri nábore nových, kvalitných zamestnancov.

Ste jedna z najväčších spoločností na Slovensku zaoberajúcich sa technológiami, informatizáciou a ďalšími náročnými odvetviami. Ako sa snažíte do vašich radov prilákať tých najkvalitnejších zamestnancov?

V prvom rade potrebujeme ľudí, ktorí sú ochotní pracovať a  vedia, čo majú robiť. Získať dostatok takýchto ľudí je problém nielen pre nás, ale pre všetky spoločnosti na Slovensku v našom odvetví.  Spolupracujeme s technicky zameranými univerzitami na Slovensku, ktoré sú kvalitné a ich absolventi sú takisto kvalitní. Študentov sa snažíme oslovovať ešte pred skončením štúdia, ponúkame im prácu v súlade s modernou dobou a ponúkame im pracoviská, ktoré sú adekvátne vybavené z technologického hľadiska, aj z hľadiska work-life rovnováhy. Oba štandardy spĺňame, ponúkame aj možnosť pracovať z domu a snažíme sa zamestnancom poskytnúť podmienky, ktoré aspoň čiastočne zastúpia vybavenie v kancelárii.

Ako momentálne fungujete z hľadiska dochádzania do práce? Už ste po pandémii naspäť v kanceláriách „v plnej sile“?

Zastávam názor, že je vhodné vrátiť sa naspäť do kancelárií, keďže podmienky determinujúce prácu z domu sa postupne vytrácajú. Poukazujem najmä na to, že väčšina našich zamestnancov má v pracovnej zmluve ako miesto výkonu práce samotné pracovisko. Zároveň sme všetci tímoví hráči a naša práca je tímová. Nič nenahradí osobný kontakt za jedným stolom, kde všetci môžu diskutovať o danom probléme.

Čiže podľa vás najväčšou nevýhodou práce z domu je neschopnosť pracovať v tíme?

Nie každý zamestnanec, ktorý pracuje z domu, je rovnako dobrý. Niektorí pracujú na stodesať percent a niektorí len na päťdesiat percent. V pracovnom kolektíve si každý jednoduchšie vypýta radu, položí otázku či získa informáciu, ktorú potrebuje.

Vnímate, že by sa menili požiadavky zamestnancov – či už generačne, alebo po skúsenostiach s pandémiou, napríklad v podobe práce z domu?

Nepovažujem prácu z domu za benefit, je to práca ako každá iná. Vo svete a aj na Slovensku je nespočetné množstvo pracovných príležitostí a firmy sa aj prostredím, v ktorom pracujú, snažia lákať ľudí. Mladší majú omnoho väčšie nároky, využívajú vedomosť, že kvalifikovanej pracovnej sily je nedostatok a práve ich študijný odbor je žiadaný, a nastavujú podľa toho vyššie nároky. Osobne som bol konfrontovaný tým, že sme stratili záujemcov len preto, lebo sme nemali moderné zdvíhacie stoly, ktoré používajú v Googli či Amazone. Aj naša spoločnosť je vo svete IT neustále porovnávaná. Slovensko je malá krajina, ľudia sa medzi sebou poznajú a nazbierané informácie si jednoducho odovzdajú.

Mladšia generácia vyhľadáva teambuldingy a ďalšie benefity, ktoré sú akousi odmenou za ich vykonanú prácu. Tí starší a skúsenejší takúto formu oceňovania zamestnávateľom neuznávajú, skôr preferujú zvýšenie platu. Vnímate to rovnako?

Z pohľadu mladých je to jednoznačne tak. Mne sa zdá, že tí starší preferujú ísť po práci na pivo a zabaviť sa mimo kancelárie, mladí hľadajú zábavu aj v práci. Považujem sa za staršiu generáciu a nenapadlo by mi, že by som si počas pracovnej doby šiel zahrať biliard. Mladým záleží na technológiách, s ktorými pracujú, a na work-life balance, čo je v poriadku a rešpektujem to.

Snažíte sa nedostatok kvalifikovaných zamestnancov riešiť aj náborom ľudí zo zahraničia?

Áno, reálne sa to deje, väčšinou ide o ľudí pochádzajúcich z krajín na východ od Slovenska. Väčšina ide smerom na západ, kde môžu získať zaujímavejšie finančné ohodnotenie. Aj preto sme zaujímaví pre našich západných partnerov, pretože cena práce u nás je jednoducho nižšia. Tí, čo sa chcú presťahovať, uvedomujú si svoje kvality a sú mobilní, idú do zahraničia, keďže práca je tam ohodnotená oveľa lepšie.

V budove Westend Square v zóne Westend Bratislava sídli vaša spoločnosť už od roku 2013. Aké boli vaše kritériá na pracovné priestory a čo rozhodlo v prospech Westendu?

Proces sťahovania firmy u nás trval šesť rokov. Počas tohto obdobia sa menila organizačná štruktúra aj kapacity našej spoločnosti a tým pádom aj naše priestorové nároky. Pri nastavovaní podmienok súťaže o naše nové sídlo bolo kľúčovým kritériom odkúpenie budovy nášho starého sídla. Zároveň sme hľadali nové, atraktívne priestory, a práve v tom čase rástla táto budova. Keď sme tender uzavreli a rozhodli sme sa pre Westend Square, chodil som sem raz týždenne na obhliadky, vďaka čomu som sa pomerne rýchlo zorientoval.

Osvedčila sa vám táto lokalita?

Vysvetlím to v dvoch rovinách – v zákazníckej a zamestnaneckej. Keď poviete existujúcemu či potenciálnemu zákazníkovi, že nás nájde pri križovatke Patrónka, drvivá väčšina vie, kde sa nachádzame. Po presťahovaní sa zlepšila najmä naša dostupnosť pre klientov, nemajú problém s parkovaním, a dostupnosť na bicykli či MHD využívajú aj naši zamestnanci.

Nedávny prieskum agentúry MN Force ukázal, že v troch najvyššie umiestnených prioritách ľudí, ktorí sa obzerajú po novom zamestnaní, je možnosť odloženia si bicykla. Popri Westende vedie cyklotrasa, máte tu aj odložisko. Využívajú vaši zamestnanci tento benefit?

Určite áno a nielen tento. V časoch pred pandémiou sme organizovali akcie, v rámci ktorých sme motivovali zamestnancov, aby chodili  do práce na bicykli, organizovali sme behy a iné športové aktivity na neďalekej Železnej studienke. Pandémia nám dočasne tieto aktivity pozastavila, ale viem, že aktuálne zamestnanci veľmi oceňujú kvalitný novootvorený food court v budove Westend Plazza, ktorý máme ako jediné biznis centrum v Bratislave.

Aký podiel na úspechu spoločnosti predstavuje podľa vás dobrý výber lokality jej sídla?

Závisí to od zamerania spoločnosti. Ak by som reprezentoval výrobnú fabriku, kritériá hodnotenia benefitov lokality sú rozdielne, ako pre obchodnú spoločnosť. Kvalitná lokalita je však určite dôležitá pre zamestnancov a podľa toho sa aj správajú k pracovným ponukám. Dobrá dostupnosť MHD či bicyklom a všeobecne lokalita je jedným z faktorov toho, že sa nám darí získavať kvalitných zamestnancov.

Akými benefitmi im vychádzate v ústrety v súvislosti s vybavením kancelárií, interiérovým dizajnom, podmienkami na pracovisku?

V tomto smere som konzervatívny, nepodporujem každý trend, ktorý je momentálne moderný. Aj keď sme zariaďovali naše súčasné priestory, boli v kurze tzv. open space office, no u nás s týmto konceptom mali problém najmä mladí ľudia, ktorých súkromie by bolo narušené. Zamestnanec si skrátka nemohol vybaviť telefonát bez toho, aby ho nepočuli ďalší štyria kolegovia.

Budete vaše priestory po skúsenosti s pandémiou prispôsobovať?

Mnohí využili vlnu práce z domu na redukciu priestorov, čo v praxi znamená, že nejaká časť zamestnancov nebude mať kde sedieť. To smeruje k trendu mať takzvané flexibilné pracovné miesto s tým, že časť zamestnancov bude vždy pracovať z domu. Aj my v súčasnosti redukujeme, sťahujeme kolegov z iných sídel aj sesterské firmy. Na druhej strane však predpokladáme, že budeme rásť a preto priestory vo Westende rozširujeme, aby sme boli pripravení naberať nových ľudí. Nechcem, aby sa stalo, že požiadam prenajímateľa o ďalšie kancelárie, až keď bude všetko obsadené.

V pozícii generálneho riaditeľa pobočky nadnárodnej spoločnosti ste v kontakte aj s kolegami z iných krajín. Viete porovnať vaše pracovné priestory so zahraničnými?

Veľakrát sa dopočujem o tom, ako nám zahraniční kolegovia závidia naše pekné priestory. Veľa z nich sedí v úplne iných podmienkach ako sedíme my, a to napríklad aj v Nemecku. Vo výrobných fabrikách, ktoré majú 50 až 60 rokov, neinvestujú primárne do pekných kancelárií, ale do inovácií samotnej technológie.

Čo sa najviac vám osobne páči na lokalite Westend Bratislava?

Dve veci – jedna zo subjektívneho a jedna z objektívneho hľadiska. Subjektívne som spokojný s dostupnosťou, keďže dochádzam zo Stupavy, som tu naozaj za pár minút a to mi vyhovuje. Objektívne musím povedať, že za deväť rokov sme nemali ani jeden problém s budovou. Správa celého objektu funguje ako hodinky a to mi umožňuje sústrediť sa na svoju prácu, keďže nemusím riešiť otázky, ktoré by ma rozptyľovali.